realizace loga navrženého pro prodejnu v Borovanech

realizace loga navrženého pro prodejnu v Borovanech